Klachten

Melden van klachten en misstanden

Friendly heeft een gedragscode die alle werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel en fatsoenlijk te handelen. Toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met de contactpersoon.

Lukt het niet om de situatie op te lossen?

 

Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

melden klacht bij de Kwaliteitslijn: melding probleem, klacht of meningsverschil
vertrouwenspersoon: melding ongewenst gedrag

melden misstanden: melding illegale praktijken of ernstige misstanden

melden klacht: kwaliteitslijn

 

Klachten komen terecht bij de Kwaliteitslijn van Friendly Business Centre BV. Op dit centrale meldpunt worden telefonisch, schriftelijk en per mail binnengekomen klachten meteen behandeld.

 

De Kwaliteitslijn registreert deze klachten en begeleidt het afhandeling proces.

 

De Kwaliteitslijn is als volgt te bereiken:

Friendly Business Centre BV

T.a.v. Centrale Meldpunt

Slinge 183-187

3085 ER Rotterdam

Tel: 010 290 91 85

Mail: workers@friendlybusiness.nl

Melden misstanden: Klokkenluidersregeling

Wij willen dat al onze werknemers in een omgeving kunnen werken die vrij is van discriminatie en illegaal of onethisch handelen.

 

De procedure Melden Misstanden biedt de mogelijkheid aan vaste medewerkers, flexwerkers, opdrachtgevers en anderen om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) FBC. Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie of racisme, seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik van FBC-bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc.

 

De procedure voor het melden van deze misstanden is bedoeld als laatste mogelijkheid en biedt de mogelijkheid om misstanden anoniem te melden. Dus als alle eerder genoemde mogelijkheden onvoldoende resultaat geven of als er angst voor vergelding is, kan deze procedure gebruikt worden.

 

Het melden van misstanden kan anoniem worden gedaan. Deze melding kan zowel telefonisch als via internet worden gedaan.

Melden Datalek

Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) Datalek bent tegengekomen verzoeken wij jou dit direct te Melden per mail: camara@friendlybusiness.nl .

Procedure melden klacht

De ontvanger van de klacht registreert de klacht op het klachtenformulier van Friendly  Hij of zij leest de omschrijving van de klacht net zolang voor totdat de klant zich hiermee helemaal akkoord verklaart. Hij of zij informeert de klant over de verdere behandeling van de klacht.

 

De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er zonder vertraging actie ondernomen kan worden.

 

Per e-mail ontvangt de manager het klachtenformulier. De manager neemt uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de klacht bij de kwaliteitslijn is binnengekomen contact op met de klant. De klacht wordt zo mogelijk meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen.

 

Na behandeling van de klacht vult de manager het klachtenformulier volledig in en stuurt dit terug naar het Centrale Meldpunt Klachten.