Beschikbare vacatures

Ik zoek werk icon
Zoek je werk?

Ook wanneer je niet direct een passende functie ziet, komen we graag met je in contact. Laat via de onderstaande knop je gegevens achter!

Informatie voor werknemers

 • Nieuwjaarsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste & Tweede Paasdag
 • Eerste & Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag
 • Eerste & Tweede Kerstdag

FBC werkt met de inlenersbeloning daar wordt onder verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of CAO. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

 • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken
 • Eindejaarsuitkering

Wij hanteren de inlenersbeloning en worden jaarlijks door Normec VRO voor het PayOk keurmerk geïnspecteerd. De Wet Aanpak Schijnconstructies stelt oprdachtgevers aansprakelijk voor de juiste betaling volgens CAO van uitzendkrachten die in dienst zijn van andere bedrijven die voor hen actief zijn, zoals uitzendbureaus, aannemersbedrijven of andere opdrachtnemers. En wij voldoen 100%, uw betrouwbare partner.

Belangrijke informatie

Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland

 

De loonbelasting en de inkomstenbelasting kennen heffingskortingen Deze heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. En iedereen die geheel of gedeeltelijk verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft (voor een deel) recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Wat we verstaan onder ‘inwoner’ en ‘nietinwoner’, leggen we verderop uit.

 

Voor het belastingdeel van 1 van de heffingskortingen, de arbeidskorting, geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

 

Wat betekent dit voor u? Vanaf 1 januari 2019 moet u bepalen of wij u voor een werknemer wel of niet rekening moet houden met het belastingdeel van

de heffingskortingen. En of wij misschien alleen rekening moet houden met het belastingdeel van de arbeidskorting. Daarvoor moeten wij dus weten van welk land een werknemer inwoner is, zodat wij de juiste loonbelastingtabel kunnen gebruiken.

Want door deze verandering komen er ook nieuwe loonbelastingtabellen

 

Inwoner van Nederland of niet

Een werknemer die hier zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland. Hij heeft dus recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Bij een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is het de vraag of hij inwoner is van Nederland. Hij is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan, dan is hij geen inwoner van Nederland. Hij heeft geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

 

Bij een werknemer zonder gezin is zijn intentie van belang: Is hij van plan zich hier te vestigen, dan is hij inwoner van Nederland. Is hij van plan om hier alleen korte tijd te blijven, dan is hij dat niet.

Hoe bepalen wij van u van welk land een werknemer inwoner is?

 

 

De werknemer kan de woonplaatsverklaring aanvragen bij een belastingkantoor in het land waarvan hij inwoner is. Is uw werknemer inwoner van Nederland, dan kan hij een woonplaatsverklaring aanvragen bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

 

Verschil nettoloon inwoner en niet-inwoner

Door de verschillende loonbelastingtabellen ontvangen inwoners van Nederland bij een gelijk brutosalaris een hoger nettosalaris dan niet-inwoners. Is de niet-inwoner aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige? Dan kan hij via de inkomstenbelasting de belastingdelen van de loonheffing terugvragen. Door deze teruggaaf van de Belastingdienst verdwijnt het verschil in nettoloon tussen een inwoner en niet-inwoner weer. Iemand kwalificeert als buitenlands belastingplichtige wanneer tenminste 90% van zijn inkomen in Nederland is belast.

De aangifte inkomstenbelasting wordt pas na afloop van een kalenderjaar ingediend, maar de werknemer kan onder voorwaarden ook een voorlopige aanslag vragen, waardoor hij het geld al eerder ontvangt.